Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KLH : Bên phải đường D15 (đoạn từ đường N5 đến đường N7), KCN Mỹ Phước 1

17 02-2024

Thông báo khác