Tạm ngưng cung cấp nước khu vực KL: bên trái đường Vĩnh Tân 21 (từ đường ĐT747 đến cuối tuyến), Khu phố 4, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên

30 03-2024

Thông báo khác