Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Khu Liên Hợp: Đường S1 (Đoạn từ đường TC2 đến TC3), KDC Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TP Bến các

03 05-2024

Thông báo khác