Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Dĩ An: Khu TĐC Thanh Lễ ( kp.Thống Nhất 1 và kp.Nhị Đồng 1 ) và khu Đ.Trần Nguyên Hãn.

28 06-2024

Thông báo khác