Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Dĩ An : Hai bên đường từ ngã 3 Suối Lồ Ồ đến chợ Bình An - Đường Tô Hiệu - Đường Đào Sư Tích - Đường Trần Đại Nghĩa, P. Bình An, TP. Dĩ An, BD

21 02-2024

Thông báo khác