Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Dĩ An : Đường Truông Tre, Đường Nguyễn An Ninh, Đường Trần Quốc Toản, Đường Phan Bội Châu - P. Dĩ An, TP. Dĩ An, BD. KDC Quảng Trường Xanh, KTDC Siêu Thị Đông Hòa, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, BD.

07 11-2023

Thông báo khác