Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Dĩ An : Đ.Quốc Lộ 1K (từ ngã tư Bình Thung đến Cầu Hang)-P.Tân Đông Hiệp-TP. Dĩ An-BD. P. Bửu Hòa-TP. Biên Hòa-Đồng Nai. Đ.Bê Tông 620-P. Bình An-TP. Dĩ An-BD. Đường Suối Siệp-P.Tân Đông Hiệp-TP. Dĩ An-BD

30 10-2023

Thông báo khác