Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Dĩ An : Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ ngã 4 Chiêu Liêu đến Cầu 4 Trụ, P. Tân Bình, TP.Dĩ An-BD. Đường Bùi Thị Xuân - Đường Thanh Niên - KDC DV Tân Bình, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, BD

18 10-2023

Thông báo khác