Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Dĩ An : Đường Liên Huyện - Đường Phan Đình Giót - KDC Chợ Phú An, Phường An Phú, TP. Thuận An, BD. Đường Tân Hiệp, Phường Tân Bình, TP. Dĩ An, BD.

04 03-2024

Thông báo khác