Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Dĩ An : Đường ĐT743, Phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An

20 04-2024

Thông báo khác