Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Dĩ An : Đường ĐH402, KP. Khánh Long, P. Tân Phước Khánh (bên phải tuyến)

25 11-2023

Thông báo khác