Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Dĩ An : Các tuyến đường Phường Tân Đông Hiệp, Phường Bình An, TP. Dĩ An, BD. Khu KDC, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

10 06-2024

Thông báo khác