Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Dĩ An : Các tuyến đường Phường Dĩ An-TP. Dĩ An- Tỉnh Bình Dương.

01 04-2024

Thông báo khác