Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Dĩ An : Các tuyến đường Phường Dĩ An - Phường Bình An - Phường Đông Hòa - TP. Dĩ An- Tỉnh Bình Dương.

13 04-2024

Thông báo khác