Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Dĩ An : Bên trái Đường Liên Huyện - Đường Phan Đình Giót - KDC Phú An, P. An Phú, TP. Thuận An, BD.

22 12-2023

Thông báo khác