Quan hệ cổ đông

Thông tin Biwase

Với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng, Vì môi trường bền vững”. Mọi hoạt động của công ty đều lấy con người làm đối tượng hướng đến. Vì lẽ đó, công ty đã và đang không ngừng nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ ưu việt.

Tin cổ đông

Ngày tháng Tài liệu tin Đính kèm
03 - 03 - 2023 Báo cáo tài chính Riêng năm 2022 ( đã kiểm toán) và giải trình ý kiến của kiểm toán viên độc lập
20 - 03 - 2023 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ( chỉnh sửa, bổ sung lần 1)
23 - 03 - 2023 Báo cáo thường niên năm 2022
24 - 03 - 2023 Nghị quyết HĐQT chấp thuận giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ - Công ty Cp Nước Thủ Dầu Một
09 - 03 - 2023 Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát của bà Tăng Tố Vân
05 - 04 - 2022 Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 6 thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2022
11 - 11 - 2020 TSK corp.Co.,Ltd trở thành cổ đông lớn của Biwase
24 - 12 - 2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Nguyễn Văn Thiền
28 - 01 - 2019 Công văn chấp thuận UBCKNN về việc gia hạn thời gian nộp BCTC lập cho năm tài chính 2019