Thông tin chuyển khoản cấp nước

Quý khách hàng chuyển khoản theo đúng khu vực mình đăng ký và sử dụng nước.

Ghi rõ nội dung chuyển khoản theo thông tin giấy báo: Họ Tên _ Số danh bộ

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC KHU LIÊN HỢP

Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC KHU LIÊN HỢP - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Số Tài Khoản: 6521.0000000.765
Chi nhánh: Chi Nhánh Mỹ Phước

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC KHU LIÊN HỢP - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Số Tài Khoản: 0281.001.126608
Chi nhánh: Phòng giao dịch Phú Chánh

Chi nhánh cấp nước Dĩ An

Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Số Tài Khoản: 6501.0000.944753
Chi nhánh: CN-BÌNH DƯƠNG

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Tên tài khoản: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC DĨ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Số Tài Khoản: 028.100.0305724
Chi nhánh: CN Nam Bình Dương

 

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THỦ DẦU MỘT - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Số Tài Khoản: 650.10.0000.700.29
Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển CN Bình Dương

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên tài khoản: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THỦ DẦU MỘT - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Số Tài Khoản: 028.100.3897.877
Chi nhánh: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN Bình Dương

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN

Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THUẬN AN - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Số Tài Khoản: 651.10.00.599353.5
Chi nhánh: Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển CN Nam Bình Dương (BIDV Nam Bình Dương)

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂN UYÊN

Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂN UYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Số Tài Khoản: 6501.0000.6160.25
Chi nhánh: CN Bình Dương

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CHƠN THÀNH

Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CHƠN THÀNH - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Số Tài Khoản: 6551.0000.2975.68
Chi nhánh: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước (BIDV BP)

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÀU BÀNG

BIDV: Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương
Tên tài khoản: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÀU BÀNG - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Số Tài Khoản: 650.1000.2682.660