Trang chủ     Tin tức  -  Văn bản pháp luật - Cấp nước

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt - QCVN 08:2008/BTNMT

Ngày đăng tin: 21/12/2013

Trích dẫn:

QCVN 08:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Quyết định số .../2008/QĐ-BTNMT ngày....tháng....năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt.

Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng của nguồn nước mặt, làm căn cứ cho việc bảo vệ và sử dụng nước một cách phù hợp.

Tải về file đính kèm: QCVN 08:2008/BTNMT

Bạn vui lòng ghi rõ nguồn http://www.biwase.com.vn khi sử dụng thông tin từ website này.

Tin cùng chủ đề

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm - QCVN 09:2008/BTNMT

QCVN 09:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Quyết định số .../2008/QĐ-BTNMT...

Ngày đăng: 21/12/2013 Xem chi tiết

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt - QCVN 08:2008/BTNMT

QCVN 08:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Quyết định số .../2008/QĐ-BTNMT...

Ngày đăng: 21/12/2013 Xem chi tiết

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống - QCVN 02:2009/BYT

QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số: 05/2009/TT - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.

Ngày đăng: 20/12/2013 Xem chi tiết

  Sản phẩm nổi bật

NƯỚC ĐÓNG CHAI BIWASE


PHÂN BÓN CON VOI BÌNH DƯƠNG


GẠCH CON VOI BÌNH DƯƠNGSẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE