Trang Chủ       Tin tức   -   Văn hóa - Thể thao


Kết quả chặng áp chót giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần 7-2017: Chủ nhà Biwase Bình Dương tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội

(BDO) Sáng 15-3, đội chủ nhà Biwase Bình Dương tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vị đầu bảng giải đồng đội khi kết thúc chặng áp chót giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần 7-2017 từ TP.Phan Thiết đi TP.Vũng Tàu, với lộ trình dài 120 km. Xếp thứ nhì và ba giải đồng đội là Thái Lan và Nhật Bản.
Ngày đăng: 16/03/2017 Xem chi tiết

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp BIWASE lần thứ VII - Năm 2017: Kết quả chặng 9: TP.Vũng Tàu đi TP.Thủ Dầu Một dài 120 km

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp BIWASE lần thứ VII - Năm 2017: Kết quả chặng 9: TP.Vũng Tàu đi TP.Thủ Dầu Một dài 120 km
Ngày đăng: 16/03/2017 Xem chi tiết

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Hình ảnh xuất phát chặng 8: TP.Phan Thiết đi TP.Vũng Tàu dài 120 km.

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Hình ảnh xuất phát chặng 8: TP.Phan Thiết đi TP.Vũng Tàu dài 120 km.
Ngày đăng: 15/03/2017 Xem chi tiết

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Kết quả giải thưởng dọc đường Sprint 1 Chặng 8 - TP.Phan Thiết đi TP.Vũng Tàu dài 120 km.

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Kết quả giải thưởng dọc đường Sprint 1 Chặng 8 - TP.Phan Thiết đi TP.Vũng Tàu dài 120 km.
Ngày đăng: 15/03/2017 Xem chi tiết

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Kết quả chung cuộc chặng 8 - TP.Phan Thiết đi TP.Vũng Tàu dài 120 km.

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Kết quả chung cuộc chặng 8 - TP.Phan Thiết đi TP.Vũng Tàu dài 120 km.
Ngày đăng: 15/03/2017 Xem chi tiết

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Trao giải chặng 6 và xuất phát chặng 7 - Vòng quanh thành phố Phan Thiết dài 45km

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Trao giải chặng 6 và xuất phát chặng 7 - Vòng quanh thành phố Phan Thiết dài 45km
Ngày đăng: 14/03/2017 Xem chi tiết

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Kết quả giải thưởng dọc đường Sprint Chặng 7 - Vòng quanh thành phố Phan Thiết dài 45 km

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Kết quả giải thưởng dọc đường Sprint Chặng 7 - Vòng quanh thành phố Phan Thiết dài 45 km
Ngày đăng: 14/03/2017 Xem chi tiết

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Kết quả chung cuộc Chặng 7 - Vòng quanh thành phố Phan Thiết dài 45 km

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Kết quả chung cuộc Chặng 7 - Vòng quanh thành phố Phan Thiết dài 45 km
Ngày đăng: 14/03/2017 Xem chi tiết

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Trao giải chặng 5 và xuất phát chặng 6_Ninh Thuận - Phan Thiết (Bình Thuận) dài 110 km

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Trao giải chặng 5 và xuất phát chặng 6_Ninh Thuận - Phan Thiết (Bình Thuận) dài 110 km
Ngày đăng: 13/03/2017 Xem chi tiết

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Kết quả chung cuộc chặng 6_Ninh Thuận - Phan Thiết (Bình Thuận) dài 110 km

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng lần thứ VII - Năm 2017: Kết quả chung cuộc chặng 6_Ninh Thuận - Phan Thiết (Bình Thuận) dài 110 km
Ngày đăng: 13/03/2017 Xem chi tiết

Page 2 in 18

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE