Trang Chủ       Tin tức   -   Cấp nước an toàn


Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn - Số 08/2012/TT-BXD

Ngày đăng: 20/12/2013 Xem chi tiết

Cấp nước an toàn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Cấp nước an toàn là việc cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ lượng nước, đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn quy định. Bảo đảm cấp nước an toàn là những hoạt động nhằm giảm thiểu, loại bỏ, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn cấp nước từ nguồn nước qua các công đoạn thu nước, xử lý, dự trữ và phân phối đến khách...
Ngày đăng: 19/12/2013 Xem chi tiết

Triển khai kế hoạch cấp nước an toàn giai đoạn 3

Thực hiện việc hỗ trợ các công ty cấp nước đô thị Việt Nam triển khai mở rộng “Kế hoạch cấp nước an toàn”, Hội Cấp thoát nước Việt Nam với sự hỗ trợ từ Tổ chức Y tế Thế giới đã triển khai các hoạt động Kế hoạch Cấp nước an toàn giai đoạn 3.
Ngày đăng: 19/12/2013 Xem chi tiết

Page 1 in 1

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE