Trang Chủ       Tin tức   -   Bản tin nội bộ

Ban quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương – Tầm nhìn và chiến lược phát triển bền vững của lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Ngày đăng: 01/07/2019

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Bình Dương trở thành một đô thị xanh - sạch - đẹp, có nền kinh tế phát triển bền vững, hướng đến một thành phố thông minh, Bình Dương đã từng bước quy hoạch, xây dựng các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường. Sự ra đời của 4 nhà máy xử lý nước thải tại 4  thành phố thị xã của tỉnh, trong hơn 10 năm qua, là minh chứng rõ nét nhất cho sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Bình Dương đối với môi trường và xã hội.

Bằng việc sử dụng vốn ODA và ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã giao cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương – BIWASE (nay là Công ty cổ phần Nước -  Môi trường Bình Dương) làm Chủ đầu tư 4 trong 7 tiểu dự án để xây dựng các công trình về thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và thị xã Tân Uyên với tổng giá trị đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.

 Phù hợp với quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP, Chủ đầu tư đã thành lập các Ban quản lý dự án tùy theo đặc tính nguồn vốn, điều kiện cho vay, cách thức giải ngân nhằm quản lý tối ưu các dự án theo những yêu cầu khắt khe của mỗi nhà tài trợ như:

- Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương, sử dụng vốn ODA Nhật Bản;

- Ban quản lý dự án Nam Thủ Dầu Một, sử dụng vốn đa phương (ADB, WB);

- Ban quản lý dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An - Thuận An - Tân Uyên, sử dụng vốn khối Châu Âu;

Cuối năm 2016, BIWASE tiến hành cổ phần hóa theo định hướng của Chính phủ để phù hợp với công tác quản lý nhà nước. Với diện mạo mới là Công ty cổ phần, BIWASE không còn phù hợp đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nguồn vốn nhà nước trong việc thực hiện các dự án. Do đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã hình thành bộ máy chuyên ngành để thay thế BIWASE thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cấp thoát nước và môi trường của tỉnh trong thời gian tới.

Với sự đề xuất của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương và sự thống nhất tham mưu từ các Sở ngành, ngày 13/2/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký quyết định số 340/QĐ-UBND để thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương trên cơ sở hợp nhất các Ban quản lý hiện hữu và ngày 29/05/2019 đã ban hành quyết định bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt của Ban.

Vậy là kể từ nay, tất cả các dự án đầu tư lĩnh vực cấp, thoát nước, môi trường của tỉnh Bình Dương, sử dụng ngân sách nhà nước đã được quy về một đầu mối chung tạo nên sự thống nhất, tinh gọn. Ngoài ra, Ban quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương còn có một chức năng hết sức quan trọng là quản lý tài sản công sau đầu tư của các dự án thu gom và xử lý nước thải theo hướng dẫn của Nghị định 80/2014/NĐ-CP, nhằm phát huy tối đa hiệu quả dự án, và từ nay Biwase có cơ hội bàn giao tài sản thoát nước thải đã giữ hộ cho nhà nước trước đây góp phần làm nhẹ gánh nặng trong báo cáo quản trị tài chính của Biwase.

Thành phố thông minh, đô thị xanh – sạch – đep là mục tiêu mà tỉnh Bình Dương đang hướng đến.

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Siết chặt quản lý rác thải, hạn chế ô nhiễm mạch nước ngầm

Nhằm xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp, TP.Thủ Dầu Một đã ban hành nhiều quy định về quản lý rác thải, vận động người dân không xả rác ra môi trường. Bên cạnh đó, công tác quản...

Ngày đăng: 15/07/2019 Xem chi tiết

Phân loại rác thải tại nguồn đang dần đi vào nề nếp

Chương trình phân loại rác thải tại nguồn đang được UBND TP.Thủ Dầu Một giao phường Hiệp An làm điểm. Sau 3 tháng thực hiện, người dân đang dần ý thức hơn trong phân loại rác thải mỗi ngày.

Ngày đăng: 15/07/2019 Xem chi tiết

Hiệu quả từ các công trình bảo vệ môi trường

Thời gian qua, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường (BVMT), công tác tuyên truyền, xây dựng công trình thu gom xử lý chất thải, nước thải và hệ thống...

Ngày đăng: 12/07/2019 Xem chi tiết

TX.Dĩ An: Hơn 96% hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn

Thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn, UBND TX.Dĩ An đã chọn khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An để thực hiện thí điểm phân loại rác. Để thực hiện tốt chương trình,...

Ngày đăng: 26/06/2019 Xem chi tiết

Công ty Cổ Phần Nước - Môi Trường Bình Dương đạt top 50 Công ty niêm yết tốt nhất theo FORBES VN

Là đơn vị cung cấp nước và xử lý rác thải rắn độc quyền ở tỉnh Bình Dương, công ty Nước – Môi trường Bình Dương được coi là một trong ba trụ cột kinh tế đặc thù của địa phương được...

Ngày đăng: 22/06/2019 Xem chi tiết

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE