Trang chủ     Thông báo


Mời chào giá cạnh tranh: Mua sắm ống cấp nước (PE, HDPE, PVC, uPVC) Xem chi tiết

15/12/2017


Thông báo: Tạm ngưng cung cấp nước để bảo trì, đấu nối mạng lưới cấp nước khu vực Chơn Thành - Bình Phước Xem chi tiết

02/11/2017


Thông báo: Về việc tạm ngưng cung cấp nước khu vực phường Lái Thiêu, Vĩnh Phú - Thị xã Thuận An Xem chi tiết

19/10/2017


Invitation for Bids: Project - Urban Water Supply and Wastewater Project, Binh Duong Province Subproject (Drainage and Sewage Treatment System in Di An Area) Xem chi tiết

03/10/2017


Invitation for Bids: Project - Urban Water Supply and Wastewater Project, Binh Duong Province Subproject (Drainage and Sewage Treatment System in Di An Area) Xem chi tiết

03/10/2017


Thông báo mời chào cạnh tranh Xem chi tiết

27/09/2017


Invitation for Bids: Urban Water Supply and Wastewater Project, Binh Duong Province Subproject (Drainage and Sewage Treatment System in Di An Area) Xem chi tiết

07/09/2017


Invitation for Bids: Urban Water Supply and Wastewater Project, Binh Duong Province Subproject (Drainage and Sewage Treatment System in Di An Area) Xem chi tiết

07/09/2017


Thông báo tuyển dụng: 02 nhân viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính hệ chính quy Xem chi tiết

31/08/2017


Thông báo: Về việc tạm ngưng cung cấp nước KCN Đất Cuốc và xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Duong Xem chi tiết

16/08/2017SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE