Trang chủ     Thông báo


Thông báo tuyển dụng: Điện tự động hóa - Tài chính - Cơ khí chế tạo - Hóa Xem chi tiết

05/03/2018


Quyết định về việc quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022 Xem chi tiết

01/03/2018


Thông báo về việc điều chỉnh giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022 Xem chi tiết

01/03/2018


Mời chào giá cạnh tranh: Mua sắm ống cấp nước (PE, HDPE, PVC, uPVC) Xem chi tiết

15/12/2017


Thông báo: Tạm ngưng cung cấp nước để bảo trì, đấu nối mạng lưới cấp nước khu vực Chơn Thành - Bình Phước Xem chi tiết

02/11/2017


Thông báo: Về việc tạm ngưng cung cấp nước khu vực phường Lái Thiêu, Vĩnh Phú - Thị xã Thuận An Xem chi tiết

19/10/2017


Invitation for Bids: Project - Urban Water Supply and Wastewater Project, Binh Duong Province Subproject (Drainage and Sewage Treatment System in Di An Area) Xem chi tiết

03/10/2017


Invitation for Bids: Project - Urban Water Supply and Wastewater Project, Binh Duong Province Subproject (Drainage and Sewage Treatment System in Di An Area) Xem chi tiết

03/10/2017


Thông báo mời chào cạnh tranh Xem chi tiết

27/09/2017


Invitation for Bids: Urban Water Supply and Wastewater Project, Binh Duong Province Subproject (Drainage and Sewage Treatment System in Di An Area) Xem chi tiết

07/09/2017SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE