Trang chủ     Thông báo


Notice of contract award: Package BDAF-11: Consulting services for procurement support, contract management, construction supervision, environmental and resettlement monitoring and project assessment Xem chi tiết

14/07/2017


Thông báo tuyển dụng: 5 nhân viên trung cấp điện & 20 nhân viên công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông Xem chi tiết

04/07/2017


Thông báo Về việc tạm ngưng cung cấp nước Cụm công nghiệp Thành phố đẹp và khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương Xem chi tiết

10/06/2017


Thông báo Về việc áp dụng hóa đơn tiền nước theo hình thức điện tử Xem chi tiết

31/05/2017


Thông báo Về việc tạm ngưng cung cấp nước đường ĐT747B, ĐT746, Khánh Bình 14, ĐH423 thuộc phường Khánh Bình, phường Tân Hiệp, phường Uyên Hưng) Xem chi tiết

31/05/2017


Thông báo: Về việc tạm ngưng cung cấp nước để bảo trì bảo dưỡng hệ thống cấp nước KCN Đồng An 2 Xem chi tiết

28/04/2017


Thông báo: Về việc tạm ngưng cung cấp nước khu vực phường Khánh Bình, phường Tân Hiệp, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, cụm công nghiệp Genimex và đường ĐT747 đoạn từ Ủy ban nhân dân xã Hội Nghĩa đến Công ty TNHH Bayer Việt Nam Xem chi tiết

30/03/2017


Thông báo về việc tạm ngưng cấp nước khu vực Cụm công nghiệp Genimex, Đường DDH412, Đường DDT747 từ cụm công nghiệp Genimex đến công ty TNHH Bayer VN Xem chi tiết

16/03/2017


Thông báo: Về việc tạm ngưng cung cấp nước khu vực P. Khánh Bình, P. Tân Hiệp, Xã Hội Nghĩa, Đường ĐT 746 - ĐT 747 và ĐT 747B thuộc P. Uyên Hưng Xem chi tiết

24/02/2017


Invitation for Bids Xem chi tiết

07/01/2017SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE