Trang chủ     Thông Báo   Nội dung thông báo


Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Thi công xây dựng Công trình thu - Trạm bơm nước thô - Dự án: Cấp nước Khu Liên Hợp Bình Dương (Nhà máy nước Tân Hiệp) công suất 100.000 m3/ngày đêm


20/04/2019


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE