Trang chủ     Thông Báo   Nội dung thông báo


Thông báo: Về việc áp dụng đơn giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019


24/12/2018

Tải về Thông báo: Về việc áp dụng đơn giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

Lưu ý: Mức giá dưới đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE