Trang chủ     Thông Báo   Nội dung thông báo


Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh - Mua sắm vật tư - ống cấp nước (HDPE, uPVC) - Phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương


19/12/2018

Tải về Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh - Mua sắm vật tư - ống cấp nước (HDPE, uPVC)


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE