Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
05/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thành lập chi nhánh cấp nước Biwase -Bình Định Xem file
23/03/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương giải thể công ty cp Tái chế vật liệu xanh -3R Xem file
23/03/2022 Nghị Quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Cty cấp nước Cần Thơ, Cty cấp nước Cần Thơ 2 Xem file
18/03/2022 Nghị quyế HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nộ bộ Xem file
27/01/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ (CTy TNHH TM N.T.P) Xem file
30/11/2021 Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 và ĐCHĐ thường niên năm 2022 Xem file
26/10/2021 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc thống nhất ký kết hợp đồng với bên liên quan -Cty cp Xây lắp - Điện Biwase Xem file
27/08/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan với người nội bộ Xem file
01/07/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty cấp nước Gia Tân Xem file
26/05/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo điều lệ mới Xem file
16/04/2021 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Xem file
25/03/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP Xem file
22/12/2020 Nghi Quyet HĐQT về việc thống nhất kế hoạch đầu tư ống trục năm 2021 và xử lý công văn liên quan đến Công ty CP Xây Lắp -Điện Biwase Xem file
03/12/2020 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Xem file
16/11/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng vay với ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE