Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
24/10/2017 Biên bản và Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương kết hợp đồng giao dịch giữa Biwase và người liên quan ngày 23/10/2017 Xem file
20/10/2017 IDS-11.4_Báo cáo tài chính Quí 3_ Báo cáo văn phòng Công ty Xem file
20/10/2017 IDS-11.4_Báo cáo tài chính Quí 3_ Báo cáo tổng hợp Xem file
25/09/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Xem file
25/09/2017 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Xem file
25/09/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn; Công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một Xem file
25/09/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn: Công ty BECAMEX IDC Xem file
15/09/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan _ CÔNG TY ĐẠI PHÚ THỊNH Xem file
08/09/2017 CĐ nội bộ và người liên quan CĐNB đăng ký mua cổ phần biwase Xem file
05/09/2017 Công ty TNHH Đại Phú Thịnh - Tổ chức liên quan người nội bộ Biwase bán 1.010.000 cổ phần sở hữu Xem file
05/09/2017 Tổng công ty BECAMEX IDC bán 10% cổ phần sở hữu tại BIWASE dự kiến thực hiện từ ngày 11/09/2017 đến 30/09/2017 Xem file
30/08/2017 Giải trình kết quả kinh doanh báo cáo soát xét bán niên năm 2017 giảm so với cùng kỳ năm trước cho cả báo cáo riêng và báo cáo tổng hợp Xem file
29/08/2017 Biên bản và Nghị Quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương kết hợp đồng giao dịch giữa Biwase và người liên quan Xem file
25/08/2017 Báo cáo Riêng- Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 Xem file
24/08/2017 Báo cáo tổng hợp_Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE