Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
10/07/2017 Thông báo niêm yết biwase lên sàn giao dịch thành phố hồ chí Minh Xem file
06/07/2017 Quyết định Về việc niêm yết cổ phiếu Xem file
03/07/2017 Biên bản bàn giao trên sổ sách tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương Xem file
13/06/2017 Điều lệ công ty Cổ Phần Nước - Môi Trường Bình Dương sửa đổi lần 1 Xem file
29/05/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Xem file
24/05/2017 Biên bản và nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Xem file
19/05/2017 Sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Xem file
12/05/2017 TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 Xem file
10/05/2017 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) Xem file
25/04/2017 Công văn thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Xem file
25/04/2017 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương Xem file
24/04/2017 Báo cáo tài chính_Riêng- Văn phòng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (không bao gồm các Ban quản lý dự án) - Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017 Xem file
24/04/2017 Công văn của Sở kế hoạch và đầu tư Bình Dương về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Xem file
24/04/2017 Báo cáo tài chính_Tổng hợp - Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương - Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017 Xem file
18/04/2017 Báo cáo thường niên năm 2016 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE