Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
24/08/2017 Báo cáo tổng hợp_Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 Xem file
22/08/2017 Biên bản và Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc ký kết hợp đồng giữa Biwase và người có liên quan Xem file
17/08/2017 Biên bản và Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua cổ phần thoái vốn nhà nước tại Biwase Xem file
28/07/2017 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng năm 2017 Xem file
20/07/2017 Báo cáo tài chính tổng hợp - Quý II/2017 của Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương Xem file
20/07/2017 Báo cáo tài chính riêng - Quý II/2017 của Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương Xem file
12/07/2017 Mẫu điều chỉnh thông tin cổ đông Xem file
10/07/2017 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương Xem file
10/07/2017 Thông báo niêm yết biwase lên sàn giao dịch thành phố hồ chí Minh Xem file
06/07/2017 Quyết định Về việc niêm yết cổ phiếu Xem file
03/07/2017 Biên bản bàn giao trên sổ sách tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương Xem file
13/06/2017 Điều lệ công ty Cổ Phần Nước - Môi Trường Bình Dương sửa đổi lần 1 Xem file
29/05/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Xem file
24/05/2017 Biên bản và nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Xem file
19/05/2017 Sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE