Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
27/07/2018 Báo cáo tài chính quý 2-2018 (hợp nhất) Xem file
27/07/2018 Báo cáo tài chính quý 2-2018 (toàn công ty) Xem file
26/07/2018 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2018 Xem file
16/07/2018 phụ lục 12_ báo cáo kết quả giao dịch BWE của Nguyễn Văn Thiền _ người nội bộ Xem file
28/06/2018 Phụ lục 07_ Biwase cổ đông lớn của cty Cp cấp nước Đồng Nai (DNW) mua vượt 1% ( mua 2.7000.000 cổ phần của DNW)) Xem file
20/06/2018 phụ lục 12_kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ _Dương Anh Thư Xem file
19/06/2018 Nghị quyết HĐQT Biwase về việc giao dịch với tổ chức liên quan nguoi nội bộ Xem file
11/06/2018 phụ lục 12_kết quả giao dịch BWE của người nội bộ_ Nguyễn Văn Thiền Xem file
07/06/2018 phục lục 12_ báo cáo kết quả giao dịch người liên quan người nội bộ _ Nguyễn Ngọc hồ Xem file
06/06/2018 Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Xem file
28/05/2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase thống nhất chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ (CTY 3R) Xem file
03/05/2018 Ông Nguyễn Văn Thiền - chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cp Biwase Xem file
03/05/2018 Ông Nguyễn văn trí- Thành viên HĐQT đã bán xong 1.000.000 cp BWE Xem file
23/04/2018 BCTC hợp nhất quý I/2018 Xem file
20/04/2018 Báo cáo tài chính Qúy I/2018_Báo cáo riêng công ty mẹ Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE