Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
12/02/2018 Thông báo về việc nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản Xem file
01/02/2018 công bố thông tin về việc công ty Cp tái chế vật liệu xanh trở thành công ty con của Biwase Xem file
31/01/2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase thống nhất chủ trương mua lại cổ phần công ty tái chế vật liệu xanh đạt sở hữu trên 50% Xem file
29/01/2018 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 Xem file
25/01/2018 Nghị Quyết HĐQT biwase về việc chấp thuận chủ trương cho Biwase mua lại cổ phần công ty cp Tái chế vật liệu xanh từ người nội bộ và người có liên quan biwase Xem file
24/01/2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ ( công ty cổ phần tái chế Vật Liệu xanh) Xem file
22/01/2018 Báo cáo văn phòng công ty_Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 Xem file
20/01/2018 Báo cáo tổng hợp: báo cáo tài chính Quí 4 năm 2017 Xem file
16/01/2018 Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn nộp BCTC lập cho năm tài chính 2018 Xem file
12/01/2018 Thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 và ĐHCĐ thường niên năm 2018 Xem file
09/01/2018 Nghị Quyết HĐQT Biwase về việc tạm ứng cổ tức lần 2 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 Xem file
08/01/2018 Nghị Quyết HĐQT về việc Biwase mua lại cổ phần của cổ đông công ty liên kết (Công ty cổ phần tái chế vật liệu xanh) Xem file
27/11/2017 Thông báo: Chi tạm ứng cổ tức năm 2017 Xem file
09/11/2017 Công văn đính chính nội dung Biên bản và Nghị Quyết HĐQT ngày 06/11/2017 Xem file
06/11/2017 Báo cáo kết quả giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ_ Công ty Đại Phú Thịnh Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE