Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
18/10/2018 phu luc 12_Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư _Trưởng Ban kiểm soát Xem file
26/09/2018 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh xí nghiệp nước thải Dĩ An trực thuộc Biwase Xem file
12/09/2018 phu luc 12_ báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư _BKS Xem file
24/08/2018 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương giao dịch với tổ chức liên quan người nội bộ _ông Nguyễn Văn Trí Xem file
23/08/2018 Công văn giải trình về kết luận của kiểm toán cho BCTC riêng và BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2018 Xem file
23/08/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2018 Xem file
21/08/2018 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2018_ BC riêng công ty mẹ Xem file
08/08/2018 Phụ lục 12_ Báo cáo kết quả giao dịch BWE của Dương Anh Thư_ Trưởng Ban kiểm soát Xem file
06/08/2018 phụ lục 12_báo cáo giao dịch BWE của nguyễn Thanh phong_ thành viên HĐQT Biwase Xem file
30/07/2018 Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh _Thành lập mới địa điểm kinh doanh Bàu Bàng Xem file
27/07/2018 phụ lục 12 _ Báo cáo kết quả giao dịch BWE Tạ Trọng Huấn_ người liên quan người nội bộ Xem file
27/07/2018 Báo cáo tài chính quý 2-2018 (hợp nhất) Xem file
27/07/2018 Báo cáo tài chính quý 2-2018 (toàn công ty) Xem file
26/07/2018 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2018 Xem file
16/07/2018 phụ lục 12_ báo cáo kết quả giao dịch BWE của Nguyễn Văn Thiền _ người nội bộ Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE