Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
09/06/2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ - Ngô văn Lui Xem file
03/06/2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ -ông Nguyễn Văn Thiền - CTHĐQT Xem file
02/06/2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Ngô Văn Lui Xem file
23/05/2022 Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 giữa Biwase và hãng kiểm toán AASC Xem file
19/05/2022 Phục lục 15- Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ Xem file
12/05/2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch HĐQT Xem file
11/05/2022 Thông báo giao dich cổ phiếu BWE của Người nội bộ -Trần Chiến Công Xem file
06/05/2022 Thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 Xem file
04/05/2022 Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 Xem file
28/04/2022 CONSOLIDATED FINALCIAL STATEMENTS FOR QUARTER 1, 2022 Xem file
28/04/2022 SEPARATE FINANLCIAL STATEMENTS FOR QUARTER 1- 2022 Xem file
26/04/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2022 Xem file
26/04/2022 Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2022 Xem file
14/04/2022 Báo cáo kết quả mua cổ phần Cty cấp nước Cần Thơ (CTW) và Cty cấp nước Cần Thơ 2 và trở thành công ty liên kết của BIwase Xem file
05/04/2022 Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 6 thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2022 Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE