Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
16/10/2019 Báo cáo tài chính Quý 3-2019_Báo cáo hợp nhất Xem file
16/10/2019 Báo cáo tài chính Quý 3-2019 _Báo cáo riêng Xem file
27/09/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Trí Xem file
19/09/2019 Nguyễn Văn Trí thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Biwase Xem file
05/09/2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan người nội bộ _ công ty Quỳnh Phúc Xem file
29/08/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc Xem file
23/08/2019 Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tăng hơn 10% cùng kỳ năm trước trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã soát xét 6 tháng năm 2019 Xem file
19/08/2019 BCTC soát xét 6 tháng năm 2019_ Báo cáo hợp nhất Và giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên độc lập Xem file
19/08/2019 BCTC soát xét 6 tháng năm 2019_ Báo cáo riêng Và giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên độc lập Xem file
24/07/2019 Báo cáo tài chính Quý 2-2019_Báo cáo hợp nhất Xem file
24/07/2019 Báo cáo tài chính Quý 2- 2019_ Báo cáo riêng Xem file
24/07/2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 Xem file
14/06/2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty Cp cấp thoát nước Bình phước Xem file
12/06/2019 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm và phương hướng cho 7 tháng tiếp theo; Thống nhất công văn 128/CPNTDM của công ty Cp nước Thủ Dầu Một Xem file
04/06/2019 Quyết định thôi giữ chức vụ của Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Tổng giám đốc tại Biwase chuyển công tác và nhận bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE