HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT CỦA HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG NƯỚC

  Nhằm thấu hiểu hơn nội dung đã cam kết trong hợp đồng cung cấp và sử dụng nước được ký giữa quý khách hàng và bên cung cấp nước. Với tinh thần hợp tác việc xác định rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ để quá trình thực hiện hợp đồng luôn có hiệu lực tốt, sau đây là một số điều khoản cam kết được thể hiện và hướng dẫn cụ thể;

1.  Lắp đặt đồng hồ nước

  Bên cung cấp nước sẽ lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho quý khách hàng lần đầu, với khỏan cách từ khởi thủy đến vị trí đặt đồng hồ nước không quá 10 mét, khách hàng có nhu cầu lắp đặt đồng hồ nước lần 2 sẽ phải tính tiền (kể cả các trường hợp bị cắt nước).

2.  Sử dụng nước hiệu quả

  Quý khách hàng nên sử dụng nước tiết kiệm, khóa van và các thiết bị dùng nước khác khi không sử dụng, kiểm tra và sửa chữa ngay các rò rỉ của van khóa hoặc vị trí bể ống nước sau đồng hồ nhằm hạn chế lãng phí nước, liên hệ các số điện thoại đường dây nóng: 0650 38 38 333 - 389 77 22 để được hổ trợ.

3.  Thanh toán tiền nước

  Khách hàng thanh toán tiền nước khi bên cung cấp nước đến thu tiền hoặc gửi thư thông báo, nếu:

-  Sau 15 ngày mà khách hàng chưa thanh toán tiền nước bên cung cấp nước sẽ tạm ngưng cấp nước, bằng cách khóa van và niêm chì kèm phiếu thông báo (khách hàng tự ý tháo chì niêm phong thì sẽ bị xử lý bồi thường thiệt hại là: 300.000 đồng).

-  Sau đó 30 ngày mà khách hàng vẫn không liên hệ đến thanh toán tiền nước thì bên cung cấp nước sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng thực hiện việc cắt nước thu hồi đồng hồ, phụ kiện, bổ sung hồ sơ nhờ cơ quan chức năng giúp thu hồi nợ. Khách hàng có nhu dùng nước lại xem như lắp đồng hồ nước lần 2 sẽ tính chi phí và tiền nước còn nợ buộc phải thanh toán.

4. Bồi thường thiệt hại

  Khách hàng tự ý tác động đến đồng hồ làm sai lệch chỉ số, cắt ống lấy nước sử dụng không qua đồng hồ hoặc làm hư hỏng thiết bị của mạng lưới cấp nước thì phải bồi thường thiệt hại gây ra.

  Bị truy thu số m3 nước sử dụng bất hợp pháp.

  Buộc phải thanh toán các khoản phí như: vật tư, phụ kiện, nhân công và chi phí khác liên quan để sửa chữa các hư hỏng của mạng lưới và tái lập lại hiện trạng ban đầu.

5. Cam kết thực hiện

  Bên cung cấp nước và qúy khách hàng sử dụng nước cùng thực hiện.

  Sản phẩm nổi bật

NƯỚC ĐÓNG CHAI BIWASE


PHÂN BÓN CON VOI BÌNH DƯƠNG


GẠCH CON VOI BÌNH DƯƠNGSẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE