Trang chủ     Giới thiệu     Thành tích khen thưởng

THÀNH TÍCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Từ năm 2009 đến nay


01- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 1140/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 Đã thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống người lao động trong dịp tết Đinh Dâu 2017 – Vào sổ số: 1795

02- Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ số 1476/QĐ-TTg ngày 26/07/2016 Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác

03- Huân chương lao động hạng nhất Chủ tịch nước CHXHCNVN số 624/QĐ-CTN ngày 30/03/2016 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CHXH và bảo vệ tổ quốc – Vào sổ số: 1

04- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 2974/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo - tỉnh Bình Dương giai đoạn 2000 - 2015” năm 2015 – Vào sổ số: 5441

05- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 550/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2014 – Vào sổ số: 581

06- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 2466/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương năm 2013 – Vào sổ số: 3504

07- Cờ thi đua UBND tỉnh Bình Dương số 924/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh năm 2012

08- Bằng khen BCHTW Hội CTNVN số 02/QĐ-HTCNVN ngày 22/2/2013 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh chăm lo đời sống CBCNV, hoạt động Hội và Chi hội 2012.

09- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 846/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 Đã có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc họ tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011 - 2012) – Vào sổ số: 1643

10- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 2785/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương năm 2012 – Vào sổ số: 2991

11- Huân chương lao động hạng nhì Chủ tịch nước CHXHCNVN số 1558/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 – 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc – Vào sổ số: 6

12- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 1967/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 Đã có nhiều đóng góp thiết thực và hiệu quả trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”giai đoạn 2007 - 2012 – Vào sổ số: 2220

13- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 1335/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011 – Vào sổ số: 1581

14- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 4023/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 Đã có thành tich xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát riển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương năm 2011 – Vào sổ số: 4093

15- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 3961/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 Đã có thành tich xuất sắc trong đóng góp xây dựng “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Bình Dương giai đoạn 1997- 2011 – Vào sổ số: 3926.

16- Cờ thi đua Hiệp hội Môi trường ĐT và KCN Việt Nam số 25/QĐ-HHMT ngày 05/10/2011 Đã có thành tích trong hoạt động xây dựng Hiệp hội và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010

17- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ số 2225/QĐ-TTg ngày 08/12/2010 Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 – 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc – Vào sổ số: 2

18- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 1384/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010 – Vào sổ số: 1836

19- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 4225/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương năm 2010 – Vào sổ số 4429

20- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 2685/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” giai đoạn (2000 - 2010) – Vào sổ số: 2505

21- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 4224/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Văn thư – Lưu trữ giai đoạn 2008-2010 – Vào sổ số 4415

22- Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương số 5509/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương năm 2009 – Vào sổ số: 3101


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE