Trang chủ        Giới thiệu       Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG


 


TRẦN CHIẾN CÔNG

Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốcDƯƠNG HOÀNG SƠN

Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốcNGUYỄN THỊ THU VÂN

Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốcLÊ VĂN GÒN

Phó Tổng Giám đốc
 NGÔ VĂN LUI

Phó Tổng Giám đốc
 


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE