Trang chủ      Đơn vị trực thuộc      Xí nghiệp Xây lắp - Công nghệ cơ điện

Trụ sở chính: 11 Đường Ngô Văn Trị - Phường Phú Lợi – Tp. TDM – Tỉnh Bình Dương
Head Office: 11 Ngo Van Tri Street - Phu Loi Ward - TDM City - Binh Duong Province
Văn phòng: 303 đường 85, KP. Tân Phú, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
Office: 303, Street 85, Tan Phu Hamlet, Tan Hiep Ward, Tan Uyen Town, BD Province
Tel:  +84-274-3912 343   Fax:  +84-274-3655 239

Ông Văn Kim Hùng Phong
Giám Đốc
Director


 Tổng quan / Background

-   Được thành lập ngày 28/02/2006, Xí nghiệp Xây Lắp là nơi quy tụ các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành cấp thoát nước lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm.

-   Established on February 28th, 2006, the enterprise owns many skill-full and experienced engineers and workers working in water sector.

-   Ngày 18/02/2013, Bộ phận Nghiên cứu sản xuất thử phần mềm – SCADA trực thuộc Biwase được thành lập với nhiệm vụ thiết kế và thi công Hệ thống điện, scada, công nghệ, tiết kiệm năng lượng,...

-   On February 18th 2013, Research and Development of SCADA Software directly under BIWASE was founded for designing and constructing electrical system, SCADA, technologies and energy saving solution.

-   Đến ngày 06/02/2017, để phù hợp với tình hình phát triển hiện tại, Xí nghiệp Xây Lắp và Bộ phận Nghiên cứu SXT phần mềm – Scada được hợp nhất và đổi tên thành Xí Nghiệp Xây Lắp - Công nghệ cơ điện Biwase trực thuộc Công ty Cổ phần nước - môi trường Bình Dương. Chuyên thiết kế và thi công các công trình xây dựng, đường ống công nghệ, hệ thống Điện – Scada, các giải pháp Công nghệ thông tin,…

-   On February 6th2017, in order to accommodate to the latest developments, Civil Construction Enterprise and Research & Development of SCADAare united and renamed Civil Construction - Mechanical and Electrical Technology Enterprise specializing in designing and constructing works, technical pipeline, electrical system, SCADA, information technology solutions,…


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

A) Xây lắp – Công nghệ/ Civil construction - Technology

- Thiết kế và thi công hệ thống ống công nghệ, ống chuyển tải nước sạch, nước thải, hệ thống cấp nước, thoát nước, Phòng cháy chữa cháy.

- Designing and constructing technical pipeline system, clean water and sewage transmission pipeline, preventing and fighting fire.

- Xây dựng các công trình công nghiêp, dân dụng; hạ tầng kỹ thuật đô thị (đường, cống cấp - thoát nước, vỉa hè, cây xanh).

- Building industrial and civil works, urban technical infrastructures (street, water supply-drainage system, pavement, green trees).

- Tư vấn và triển khai các giải pháp xử lý nước cấp, nước thải.

- Consulting and implementing water supply – drainage solutions.

- Thiết kế điện dân dụng và công nghiệp.

- Making design of electricity system for civil and industry.

- Quản lý vận hành thuê các công trình xử lý nước sạch, nước thải,...

- Managing and operating clean water or sewage treatment projects…

- Cải tiến, cải tạo các công nghệ cũ nhằm nâng cao hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.

- Innovating old technologies to improve efficiency and save energy.

B) Điện – Tự động hóa/ Electric – Automation

- Thiết kế và thi công các hệ thống điện - Tự động/ Making design and constructing electric and automatic system.

    + Hệ thống tủ điện động lực./ Electrical cabinet.

    + Hệ thống Scada, PLC, điều khiển tự động./ SCADA, PLC and automatic control system.

    + Hệ thống biến tần điều khiển bơm./ Inverter system for controlling pumps.

    + Hệ thống Thu thập dữ liệu Online./ Online data acquisition system.

    + Hệ thống điện động lực, chiếu sáng, máy lạnh./ Electrical, lighting and air-conditioner system.

    + Hệ thống tủ điện động lực./ Electrical cabinet.

    + Tòa nhà thông minh./ Lightning protection and earthing system.

- Tư vấn và triển khai các giải pháp Quản lý năng lượng, tiết kiệm năng lượng/ Consulting and implementing energy management system and energy saving system.

C) Mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ/ Trading or Exchanging goods and services

- Bơm, van, đồng hồ điện từ./ Electronic pump, valve, and meter.

- Các loại ống công nghệ, ống chuyển tải, và phụ kiện/ Technical pipes, transmission pipes, and accessories.

- Biến tần, PLC, thiết bị đo, datalogger,…/ Inverter, PLC, instrumentation, data logger…

- Cáp điện, thiết bị đóng cắt, thiết bị điện, chiếu sáng, máy lạnh,…/ Electrical cable, switchgear, electrica equipment, lighting equipment, air conditioner…

- Thiết bị chống sét, cắt sét,…/ Lightning protection system…

D) Công nghệ thông tin/ InformationTechnology

- Tư vấn và triển khai các giải pháp Công nghệ thông tin/ Consulting and implementing information technology solutions

    + Thiết kế phần mềm./ Developing sofware projects.

    + Tư vấn bảo mật./ Network security solutions.

    + Thiết kế web./ Designing website.

    + Thiết kế Brochure, Profile, Cataloge./ Designing brochure, profile, catalogue.


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE