Trang chủ      Đơn vị trực thuộc      Chi nhánh Tư vấn Cấp Thoát Nước

Địa chỉ: 11 Đường Ngô Văn Trị - Phường Phú Lợi – Tp. Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương
Address: 11 Ngo Van Tri Street - Phu Loi Ward - Thu Dau Mot City - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3840 291
Fax: +84-274-3897 561

Ông Bùi Trường Sơn
Giám Đốc
Director


 Tổng quan / Background

-  Được thành lập ngày 18/07/2005, Chi nhánh hiện đang đảm trách vai trò tư vấn cho các dự án cấp thoát nước, môi trường mà công ty thực hiện cũng như các dự án khác trong và ngoài tỉnh Bình Dương.

-   Established on July 18th, 2005, the firm is now in charge of providing consultancy services for water supply, sewerage, environment projects which have been carried out by BIWASE as well as other projects executed in or out of Binh Duong province.


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

-   Khảo sát, lập tổng dự toán và dự án đầu tư. / Investigation service, making cost estimate and feasibility study of investment project.

-   Thiết kế các công trình cấp và thoát nước đô thị, nông thôn. / Making design of rural and urban water supply & sewerage system.

-   Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ. / Making design of medium and small size irrigation works.

-   Thiết kế điện dân dụng và công nghiệp. / Making design of electricity system for civil and industry.

-   Thiết kế kết cấu, kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp. / Making structural, architectural designs for civil work and industry.

-   Thiết kế công trình giao thông. / Making traffic design.

-   Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm. / Geological survey and drilling service, investigation and exploiting underground water source.

-   Dịch vụ tư vấn môi trường. / Environmental consulting service.


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE