Trang chủ      Đơn vị trực thuộc      Nhà máy nước Bàu Bàng

Địa chỉ: Đường N25 KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Tỉnh Bình Dương
Address: Road N25 - Bau Bang Industrial Parks - Bau Bang Town - Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3672 92
Fax: +84-274-3672 924

Ông Hoàng Anh Tuấn
Quản đốc
Manager


 Tổng quan / Background

-   Công suất cấp nước hiện tại là 6.000 m3/ngày đêm. / The plant has capacity of 6,000 m3/day.


 Phạm vi dịch vụ / Service area

-   Khu công nghiệp Bàu Bàng và các vùng phụ cận. / Bau Bang industrial park and surrounding areas.


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

-   Cung cấp nước sạch. / Supplying treated water.

-   Khảo sát, thiết kế, thi công hệ thống cấp nước. / Investigation services, making design and constructing water supply system.

-   Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước bên trong, bên ngoài nhà. / Installing internal / external water supply / sewage system.

-   Mua bán vật tư ngành nước. / Trading in materials used for water sector.


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE