CHI NHÁNH NƯỚC THẢI DĨ AN
Văn phòng & Khu xử lý
Văn phòng

  Trang chủ      Đơn vị trực thuộc      Chi nhánh nước thải Dĩ An

Địa chỉ: 39 Đường số 10 - KP. Đông An - P. Tân Đông Hiệp - Thị xã Dĩ An - Bình Dương
Address: 39 Street 10 - Dong An Hamlet - Tan Dong Hiep Ward - Di An Town - Binh Duong province
Tel:  +84-274-3777 272
Fax: +84-274-3739 781

Ông Nguyễn Tấn Vinh
Giám Đốc
Director


 Tổng quan / Background

-   Chi nhánh Nước thải Dĩ An được khánh thành và và đưa vào sử dụng từ ngày 30/11/2018; với đội ngũ kỹ sư, chuyên viên, công nhân có tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tiên tiến. Chi nhánh Nước thải Dĩ An hiện đang góp phần cải thiện hệ thống thoát nước trên địa bàn thị xã Dĩ An, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, tăng cường sức khỏe cộng đồng trong khu vực, góp phần bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường đô thị. Công suất xử lý nước thải của nhà máy là 20.000 m3/ngày.đêm (giai đoạn 1).


   Lĩnh vực kinh doanh / Business fields

-   Các hộ thoát nước trên địa bàn thị xã Dĩ An.


 Phạm vi dịch vụ / Service area

-   Thu gom và xử lý nước thải các hộ xả thải trên địa bàn thị xã Dĩ An. Lắp đặt, xây dựng, đấu nối, bảo trì, vận hành, xử lý nước thải..


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE