Trang chủ     Dịch vụ khách hàng   Thông tin chuyển khoản


Thông tin chuyển khoản cấp nước


- Quý khách hàng chuyển khoản theo đúng khu vực mình đăng ký và sử dụng nước.

- Ghi rõ nội dung chuyển khoản theo thông tin giấy báo: Họ Tên _ Số danh bộ


XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC DĨ AN


Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC DĨ AN
Số Tài Khoản: 6501.0000.944753
Chi nhánh: CN-BÌNH DƯƠNG

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC DĨ AN
Số Tài Khoản: 028.100.0305724
Chi nhánh: CN Nam Bình Dương


XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC KHU LIÊN HỢP


Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC KHU LIÊN HỢP
Số Tài Khoản: 6521.0000000.765
Chi nhánh: Chi Nhánh Mỹ Phước

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC KHU LIÊN HỢP
Số Tài Khoản: 0281.001.126608
Chi nhánh: Phòng giao dịch Phú Chánh


XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THỦ DẦU MỘT


Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THỦ DẦU MỘT
Số Tài Khoản: 650.10.0000.700.29
Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển CN Bình Dương

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên tài khoản: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THỦ DẦU MỘT
Số Tài Khoản: 028.100.3897.877
Chi nhánh: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN Bình Dương


XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THUẬN AN


Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THUẬN AN
Số Tài Khoản: 651.10.00.599353.5
Chi nhánh: Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển CN Nam Bình Dương (BIDV Nam Bình Dương)


XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TÂN UYÊN


Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TÂN UYÊN
Số Tài Khoản: 6501.0000.6160.25
Chi nhánh: CN Bình Dương


CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CHƠN THÀNH


Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản: Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương - Chi nhánh Cấp nước Chơn Thành
Số Tài Khoản: 6551.0000.2975.68
Chi nhánh: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước (BIDV BP)SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE