Trang chủ     Dịch vụ khách hàng   Địa chỉ liên hệ cấp nước


Danh sách địa chỉ liên hệ dịch vụ cấp nước


XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC DĨ AN

Địa chỉ: Khu phố 1A-Phường An Phú–Tx. Thuận An–Tỉnh Bình Dương
Address: 1A Hamlet-An Phu Ward-Thuan An Town-Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3714 289
Fax: +84-274-3714 146

da

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Địa chỉ: Số 11-Đường Ngô Văn Trị-Phường Phú Lợi-Tp. Thủ Dầu Một-Tỉnh Bình Dương
Address: 11 Ngo Van Tri Street-Phu Loi Ward-Thu Dau Mot City-Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3822 422
Fax: +84-274-3827 738

da

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC KHU LIÊN HỢP

Địa chỉ: 303 Khu phố Tân Phú-Phường Tân Hiệp-Tx Tân Uyên-Tỉnh Bình Dương
Address: 303 Tan Phu Hamlet-Tan Hiep Ward-Tan Uyen Town-Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3930 537
Fax: +84-274-3861 105

klh

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TÂN UYÊN

Địa chỉ: Đường D3-KCN Nam Tân Uyên-Tx. Tân Uyên-Tỉnh Bình Dương
Address: Road D3-South Tan Uyen Industrial Parks-Tan Uyen Town-Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3653 211
Fax: +84-274-3652 939

klh

NHÀ MÁY NƯỚC DẦU TIẾNG

Địa chỉ: Khu phố 4B-TT Dầu Tiếng-Huyện Dầu Tiếng-Tỉnh Bình Dương
Address: Hamlet 4B-Dau Tieng Townlet-Dau Tieng District-Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3521055
Fax: N/A

dt

NHÀ MÁY NƯỚC PHƯỚC VĨNH

Địa chỉ: Khu phố 2-TT Phước Vĩnh-Huyện Phú Giáo-Tỉnh Bình Dương
Address: Hamlet No.2-Phuoc Vinh Townlet-Phu Giao District-Binh Duong Province
Tel:  +84-274-3672924
Fax: N/A

pv

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE