Trang chủ     Dịch vụ khách hàng   Bảng giá


Bảng giá cấp nước


ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

ĐƠN GIÁ
(Bao gồm VAT)

  Hộ gia đình:

Sử dụng 1- 10m3 đầu tiên


Sử dụng từ 10 - 20 m3


Sử dụng từ 20 - 30 m3


Sử dụng trên 30 m3

 

6.100 đồng/m3


8.600 đồng/m3


10.600 đồng/m3


13.000 đồng/m3

   Cơ quan HCSN, Cơ quan Đảng, đoàn thể, quân đội, lực lượng vũ trang

9.600 đồng/m3

   Doanh nghiệp sản xuất vật chất

Bán sỉ (tại đồng hồ tổng)


Bán lẻ

 

9.600 đồng/m3


10.600 đồng/m3

   Kinh doanh dịch vụ

16.000 đồng/m3


Mức giá nêu trên áp dụng cho cả đối tượng tiêu dùng là người nước ngoài, các cơ quan nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE