Trang chủ     Chất lượng nước     Tin chất lượng nước

BẢNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CNCN DĨ AN THÁNG 11/2020

Ngày đăng tin: 03/12/2020


Số TT

Chỉ tiêu phân tích

Đơn vị

QCVN

01:2009/BYT

Kết quả thử nghiệm

Giá trị min

Giá trị max

1

Độ pH

-

6,5 - 8,5

6,78

7,13

2

Mùi vị

-

Không có mùi, vị lạ

Không có mùi, vị lạ

Không có mùi, vị lạ

3

Độ đục

NTU

£ 2

0,1

0,14

4

Độ màu

Pt-Co

£ 15

0

0

5

Độ cứng tổng cộng

mg/L CaCO3

£ 300

28,05

30,1

6

Hàm lượng Clorua (Cl-)

mg/L

£ 250

9

9

7

Clo dư

mg/L

0,3 - 0,5

0,41

0,5

8

Hàm lượng Nitrit (NO2-)

mg/L

£ 3

KPH

(LOD: 0,03 mg/L)

KPH

(LOD: 0,03 mg/L)

9

Hàm lượng Nitrate (NO3-)

mg/L

£ 50

2,01

2,47

10

Hàm lượng Sunphate (SO42-)

mg/L

£ 250

3,01

3,75

11

Hàm lượng Sắt tổng (Fetc)

mg/L

£ 0,3

KPH

(LOD: 0,02 mg/L)

0,02

12

Hàm lượng Mangan (Mn)

mg/L

£ 0,3

KPH

(LOD: 0,01 mg/L)

0,01

13

Chỉ số Pecmanganat

mgO2/L

£ 2

0,26

0,36

14

Coliform tổng

CFU/100mL

0

0

0

15

E. coli

CFU/100mL

0

0

0

16

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

mg/L

£ 1.000

43

45

17

Hàm lượng Amoni (NH4+)

mg/L

£ 3

0,13

0,13

18

Hàm lượng Nhôm (Al)

mg/L

£ 0,2

0,06

0,09

19

Hàm lượng Đồng (Cu)

mg/L

£ 1

0,01

0,01

20

Hàm lượng Kẽm (Zn)

mg/L

£ 3

0,02

0,02

21

Hàm lượng Photphat (PO43-)

mg/L

KQĐ

0,01

0,01


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE